Tarifes 2013

Relació dels Preus per l'any 2013
Concepte Preu R G P T V
1 2 >
1 dia Rocodrom $35.00
10 dias Rocodrom $35.00
Gimnas $35.00
Lloguer taquilla dia $1.00
Loguer taquilla mes $15.00
vestuari i taquilla 1 dia $2.00
  *Serveis: R:rocodrom, G:Gimnas, P:Pilates, T:Taquille, V:Vestidor
  

Promoció de primavera -10% en totes les tarifes.- Pagant 6 mesos:
      t’estalvies 1 mes 
      i et regalem 2 entrades de dia

- Pagant 1 any:
      t’estalvies 2 mesos 
      i et regalem 5 entrades de dia
 
- Ús de rocòdrom per usuari de boulder 2€
- Lloguer de taquilla 5€/mes
- Dutxa i taquilla 1€/dia